Mr. Henri Tiphagne’s speech about HRD Mr.Kovan arrested in sedition charge for critizing of Alcoholism policy of TN Govt.

Mr. Henri Tiphagne’s speech about HRD Mr.Kovan arrested in sedition charge for critizing of Alcoholism policy of TN Govt. @ 8 PM NDTV Today

மக்கள் கலை இலக்கிய கழகம் திரு. கோவன் மனித உரிமை காப்பாளர் தேச துரோக வழக்கில் கைது. மனித உரிமை காப்பாளர் கூட்டமைப்பு தேசிய செயலாளர் திரு ஹென்றி டிபேன் கண்டனம்

https://youtu.be/svqah_rDUP0